Romanian Military History Forum - Part of Romanian Army in the Second World War Website  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Romanian Army in Czechoslovakia
Lipton
Posted: July 05, 2004 08:00 pm
Quote Post


Soldat
*

Group: Members
Posts: 1
Member No.: 288
Joined: May 30, 2004Hi. Can anoyne tell me which Romanian divisions were located in the area of Nova Dubnica, a town located some miles from Trencin, in 1941 - 1945. Thanks.
PM
Top
Dan Po
Posted: October 28, 2004 05:29 am
Quote Post


Sergent major
*

Group: Members
Posts: 208
Member No.: 226
Joined: February 23, 2004I don t think that any romanian army unit were located in Czechoslovakia before 1945.

This post has been edited by Dan Po on October 28, 2004 05:29 am
PMEmail PosterUsers WebsiteYahoo
Top
Victor
Posted: October 28, 2004 07:08 pm
Quote Post


Admin
Group Icon

Group: Admin
Posts: 4336
Member No.: 3
Joined: February 11, 2003The town of Dubnica, located some 10 km from Trencin, was taken from the forces of the German 76th Infantry Division by the 2nd and 3rd Dorobanti Regiments of the 11th Infantry Division. The fighting lasted from 25 to 28 April 1945. I suppose that Nova Dubnica was in its vicinity.
PMEmail PosterUsers Website
Top
Dani
Posted: November 29, 2004 02:45 pm
Quote Post


Sergent
*

Group: Members
Posts: 198
Member No.: 323
Joined: August 13, 2004Nova Dubnica is very close to Dubnica (known as Dubnica nad Vahom in Slovakia).
PMEmail PosterYahoo
Top
boci
Posted: November 14, 2008 08:31 pm
Quote Post


Soldat
*

Group: Members
Posts: 6
Member No.: 2309
Joined: November 13, 2008V pásme 2. UF v západokarpatskej operácii útočili 40. armáda genpor. F. F. Žmačenka, v jeho operačnej podriadenosti 4. rumunská armáda gen. G. Abramesca, 53. armáda genpor. I. M. Managarova, v jeho operačnej podriadenosti (od februára) 1. rumunská armáda gen. V. Atanasiu. V januári 1945 sa na operácii zúčastnila aj 27. armáda genplk. S. G. Trofimenka. Vo februári 1945 odišla bojovať do Budapešti a na Slovensko sa už nevrátila.

Najviac obetí mala Červená armáda, žiaľ, presné údaje nemáme. V Česko-Slovensku to bolo 144 000 padlých, z toho asi dve tretiny na Slovensku. Rumunská odborná literatúra uvádza straty rumunských vojsk u nás počtom 86 000. V tejto súvislosti sa hovorí i píše, že sa v minulom režime podceňovala úloha rumunských vojsk. Vojenskí historici úlohu rumunských vojsk v skutočnosti nikdy nezaznávali, čo potvrdzujú odborné publikácie a štúdie. Dialo sa to v politike, nie v historiografii. V súčasnosti sa akoby stalo módou nadhodnocovanie úlohy rumunských vojsk pri oslobodzovaní Slovenska. Napríklad na seminári o oslobodzovaní Turca podľa tlače odznelo, že Martin oslobodila 11. (správne má byť 18.) rumunská pešia divízia. Pravda je však taká, že do Martina v rovnakom čase, medzi 5. a 6. hodinou 11. apríla 1945, vstúpila aj 4. čs. samostatná brigáda. Pozdĺž potoka Jordán postupoval prieskum vedený čatárom Jánom Fešom, rodákom z obce Soľ v okrese Vranov nad Topľou, a okraj Martina dosiahol o 5. hodine 15. minúte. Krátko potom prišiel čelný prápor brigády. Rumuni museli na druhý deň z Martina odísť, lebo sa vstupom do mesta dostali mimo operačného pásma 2. UF (mali postupovať na Rajec).

Translate:

In zone 2. UF in zapadokarpatskej operacii attacked 40. military genpor. F. F. Zmacenka, in his surgical podriadenosti 4. Romanian military gene. G. Abramesca, 53. military genpor. I. M. Managarova, in his surgical podriadenosti (from februara) 1. Romanian military gene. V. Atanasiu. In januari 1945 sa on operacii take part in aj 27. military genplk. S. G. Trofimenka. Vo februari 1945 odic fought to the Budapest and on Slovakia sa already she didn't return.

Najviac municipality mala red military, zial, presne data lack. In Cesko- Slovakia it grief 144 000 killed, from that perhaps dve tretiny on Slovakia. Romanian special letter - tour uvadza magpie Romanian armies at our place of the number of 86 000. In tejto suvislosti sa talk and writes, that the sa in past regime underestimate exercise Romanian armies. Army historians exercise Romanian armies in skutocnosti will never nezaznavali, co potvrdzuju special publikacie and studie. Dialo sa it in statesman, nie in historiography. In this time needs stated fashion nadhodnocovanie exercise Romanian armies pri oslobodzovani Slovakia. Napriklad on seminar about oslobodzovani Turca podla pushed odznelo, that the Martin oslobodila 11. (well has byt 18.) Romanian pesia divizia. Truth is however so, that the to the Martina in rovnakom time, honey 5. and 6. hour 11. All Fools' Day 1945, vstupila aj 4. cs. independent voluntary work. Pozdlz stream Jordan progressed prieskum guidee catarom Janom Fešom, native from municipality Sol in district Vranov above Toplou, and margin Martina dosiahol about 5. o'clock 15. minute. Kratko then prisiel leading prapor brigades. Rumuni had to on second den from Martina wear down, skull sa be entering cider got except surgical zone 2. UF (raspberry progressed on Rajec).

This post has been edited by boci on November 14, 2008 08:51 pm
PMEmail PosterUsers WebsiteICQ
Top
mabadesc
Posted: November 18, 2008 01:25 am
Quote Post


Locotenent colonel
*

Group: Members
Posts: 803
Member No.: 40
Joined: July 11, 2003Boci,

Looks like a very interesting passage, but the translation is almost impossible to understand.

Could you please translate it into English if you have time? Also, what is the source for the information?

Thanks.
PM
Top
pitika
Posted: February 05, 2009 04:49 pm
Quote Post


Soldat
*

Group: Members
Posts: 13
Member No.: 1403
Joined: April 29, 2007QUOTE (boci @ November 14, 2008 08:31 pm)
V pásme 2. UF v západokarpatskej operácii útočili 40. armáda genpor. F. F. Žmačenka, v jeho operačnej podriadenosti 4. rumunská armáda gen. G. Abramesca, 53. armáda genpor. I. M. Managarova, v jeho operačnej podriadenosti (od februára) 1. rumunská armáda gen. V. Atanasiu. V januári 1945 sa na operácii zúčastnila aj 27. armáda genplk. S. G. Trofimenka. Vo februári 1945 odišla bojovať do Budapešti a na Slovensko sa už nevrátila.

Najviac obetí mala Červená armáda, žiaľ, presné údaje nemáme. V Česko-Slovensku to bolo 144 000 padlých, z toho asi dve tretiny na Slovensku. Rumunská odborná literatúra uvádza straty rumunských vojsk u nás počtom 86 000. V tejto súvislosti sa hovorí i píše, že sa v minulom režime podceňovala úloha rumunských vojsk. Vojenskí historici úlohu rumunských vojsk v skutočnosti nikdy nezaznávali, čo potvrdzujú odborné publikácie a štúdie. Dialo sa to v politike, nie v historiografii. V súčasnosti sa akoby stalo módou nadhodnocovanie úlohy rumunských vojsk pri oslobodzovaní Slovenska. Napríklad na seminári o oslobodzovaní Turca podľa tlače odznelo, že Martin oslobodila 11. (správne má byť 18.) rumunská pešia divízia. Pravda je však taká, že do Martina v rovnakom čase, medzi 5. a 6. hodinou 11. apríla 1945, vstúpila aj 4. čs. samostatná brigáda. Pozdĺž potoka Jordán postupoval prieskum vedený čatárom Jánom Fešom, rodákom z obce Soľ v okrese Vranov nad Topľou, a okraj Martina dosiahol o 5. hodine 15. minúte. Krátko potom prišiel čelný prápor brigády. Rumuni museli na druhý deň z Martina odísť, lebo sa vstupom do mesta dostali mimo operačného pásma 2. UF (mali postupovať na Rajec).In operational zone of 2nd Ukrainian Front in West Carpathian operation attacked 40th Army of GenLt F. F. Žmačenko, 4th Romanian Army of Gen. G. Abramesco, 53th army GenLt I. M. Managarov and from februáry 1th Romanian Army Gen. V. Atanasiu. In January 1945 on operation also participated 27th Army og GenCol S. G. Trofimenko. In February 1945 was moved to Budapešt.

During fights in Czecho-Slovakia Red Army lost arounf 144 000 KIA, from that around 2/3 in Slovakia. In Romanian literature Romanian losses are presented around 86 000. usually is also written that importants of Romanian Army on liberatuion of Slovakia and Czechoslovakia was during Communist era purposely forgotten. It maybe true in its presentation to public, but not in works military historians as is proved by articles and others works from that time. Now other opposite is very wide. For example on seminar about liberation of Turiec region acording to press was said, that martin was liberated by 11th (should be 18th) Romanian infantry Div. The true is that in same time between 5 and 6 oclock of 11th April 1945 Martin entered also reco team of 4th Czechoslovak brigade under command of čatár Ján Fešo , from villeage Soľ , county Vranov nad Topľou, and edge of Martin reached about 5 15 morning. Shorlty after front battalion of brigade arrived. Romanians had to leave town next day because by entering town they got out of operational zone of 2. UF (they had to advance toward town Rajec).
PMEmail Poster
Top
mabadesc
Posted: February 05, 2009 05:59 pm
Quote Post


Locotenent colonel
*

Group: Members
Posts: 803
Member No.: 40
Joined: July 11, 2003Thanks for the translation. Interesting information...
Thanks again.
PM
Top
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 


[ Script Execution time: 0.0243 ]   [ 14 queries used ]   [ GZIP Enabled ]