Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
WorldWar2.ro Forum > Western Front (1944-1945) > 1 and 4 Romanian Armies _ October 1944


Posted by: Stéphane November 24, 2010 02:24 pm
Bonjour, Hi,

I am looking for the OB of the 1 and 4 Romanian army in the beginning of october 1944.
Here are my datas. Is this correct ?
Which unit are in the 2 Corps and in the 6 Corps ?


1 Rom Army

4 Corps :
2 and 4 Inf Div
2 and 3 Mtn Inf Div

7 Corps :
1, 19 Inf Div
9 Cav Div
1 Training Cav Div

4 Rom Army

2 Corps and 6 Corps
3, 6, 9, 11, 18, 20 Inf Div
1, 8 Cav Div
1 Pz Group (remnants)

The good datas are really are to find...maybe here...:-)


[B][/B]

Posted by: Victor December 26, 2010 07:01 pm
4th Army on 9 October:
a. 6th Corps: 7th, 9th and 21st Infantry Divisions, 1st, 3rd and 6th Heavy Artillery Regiments
b. Mountain Corps: 1st Mountain, 3rd and 6th Infantry Divisions, 2nd Heavy Artillery Regiment
c. 2nd Corps: 8th Cavalry and 20th Infantry Divisions, 52nd Heavy Artillery Battalion
d. 11th Infantry Division in reserve.

Regarding the 1st Army, on 5 October, it looked more like this:
a. 7th Corps: 14th, 19th and 9th Cavalry Divisions
b. 4th Corps: 2nd, 4th, 5th and 15th Infantry Divisions.

Posted by: Petre November 03, 2021 05:14 am
Source https://historyrussia.org/
Rumynskaia Armia

Raportul Sefului St. Maj al Frontului 2 Ucrainean catre Statul Major General
15 sept. 1944.
Raportez despre componenta si efectivele MU române, luate în subordine operativa de Fr. 2 Ucrainean.
Armata 1 rom, în subordinea Cmd. A.53. Compunere : C7.A (Div.1 inf si Div.3 mt), Corpul de cavalerie (Div.1 cav instructie, Div.9 cav, Div.19 inf).
Div.1 inf : of — 230, s.of — 232, trupa — 6790; automate — 297, pu.mitr — 270, mitr — 51, aruncatoare 60mm — 32, aruncatoare 81mm — 17, aruncatoare 120mm — 10, tunuri usoare — 4, obuziere usoare — 2, tunuri a.t — 14.
Div.3 munte : of — 227, s.of — 129, trupa — 8541; automate — 834, pu.mitr — 289, mitr — 62, mitr.a.a — 6, aruncatoare 60mm — 51, aruncatoare 81mm — 32, aruncatoare 120mm — 40, tunuri usoare — 8, tunuri a.t — 2.
Div.1 cav instructie : of — 89, s.of — 84, trupa — 2470; automate — 194, pu.mitr — 203, mitr — 65, mitr.a.a — 12, aruncatoare 60mm — 23, aruncatoare 81mm — 13, aruncatoare 120mm — 8, tunuri usoare — 8, obuziere usoare — 8.
Div.9 cav : of — 412, s.of — 495, trupa — 10 205; automate — 607, pu.mitr — 174, mitr — 61, mitr.a.a — 13, aruncatoare 60mm — 26, aruncatoare 81mm — 18, aruncatoare 120mm — 7, tunuri usoare — 10, obuziere usoare — 4, tunuri a.t — 9.
Div.19 inf : of — 312, s.of — 438, trupa — 10 825; automate — 789, pu.mitr — 338, mitr — 86, mitr.a.a — 10, aruncatoare 60mm — 84, aruncatoare 81mm — 36, aruncatoare 120mm — 6, tunuri usoare — 14, obuziere usoare — 4, tunuri a.t — 17.
Armata 4 rom, în compunere : Corpul Vânatori Munte (Div.1 mt, Div.3 inf), C.6 A (Div. 6, 21, 11 inf), Corpul moto-mec. (Div.1 si 8 cav, Div.9 inf), C.6 teritorial (Div.18 mt, Div.20 inf, Div.2 mt).
Armata se afla în subordinea operativa a Cmd. A.27 sov.
Div.1 munte : of — 265, s.of — 249, trupa — 6163; automate — 106, pu.mitr — 153, mitr — 28, mitr.a.a — 2, aruncatoare 60mm — 21, aruncatoare 81mm — 32, aruncatoare 120mm — 36, tunuri usoare — 8, tunuri a.t — 1.
Div.3 inf : of — 202, s.of 205, trupa — 6431; automate — 14, pu.mitr — 2, mitr — 66, mitr.a.a — 4, aruncatoare 60mm — 21, aruncatoare 81mm — 12, aruncatoare 120mm — 6, tunuri usoare — 8, tunuri a.t — 1.
Div.6 inf : of — 110, s.of — 130, trupa — 4259; automate — 116, pu.mitr — 433, mitr — 211, aruncatoare 60mm — 74, aruncatoare 81mm — 26, aruncatoare 120mm — 18, tunuri usoare — 4, obuziere usoare — 2.
Div.21 inf : of — 475, s.of — 487, trupa — 10 217; automate — 412, pu.mitr — 346, mitr — 60, mitr.a.a — 18, aruncatoare 60mm — 82, aruncatoare 81mm — 54, aruncatoare 120mm — 20, tunuri usoare — 26, obuziere usoare — 24, tunuri a.t — 62.
Div.11 inf : of — 285, s.of — 245, trupa — 5361; automate — 83, pu.mitr — 123, mitr — 19, mitr.a.a — 2, aruncatoare 60mm — 2, aruncatoare 81 ?? — 10, tunuri usoare — 4, tunuri a.t — 10.
Div.1 cav : of — 272, s.of — 236, trupa — 8262; automate — 1020, pu.mitr — 411, mitr — 62, mitr.a.a — 20, aruncatoare 60mm — 62, aruncatoare 81mm — 24, aruncatoare 120mm — 12, tunuri usoare — 8, obuziere usoare — 8, tunuri a.t — 57.
Div.8 Cav : of — 314, s.of — 343, trupa — 8236; automate — 1063, pu.mitr — 384, mitr — 58, mitr.a.a — 20, aruncatoare 60mm — 68, aruncatoare 81mm — 24, aruncatoare 120mm — 12, tunuri usoare — 12, obuziere usoare — 12, tunuri a.t — 48.
Div.9 inf : of — 525, s.of — 524, trupa — 18 513; automate — 1270, pu.mitr — 550, mitr — 152, mitr.a.a — 28, aruncatoare 60mm — 94, aruncatoare 81mm — 42, aruncatoare 120mm — 18, tunuri usoare — 24, obuziere usoare — 24, tunuri a.t — 54.
Div.18 munte : of — 158, s.of — 188, trupa — 7043; automate — 186, pu.mitr — 184, mitr — 84, mitr.a.a — 1, aruncatoare 60mm — 88, aruncatoare 81mm — 36, aruncatoare 120mm — 8, tunuri usoare — 6, obuziere usoare — 2, tunuri a.t — 2.
Div.20 inf : of — 165, s.of — 146, trupa — 6849; automate — 100, pu.mitr — 254, mitr — 48, aruncatoare 60mm — 57, aruncatoare 81mm — 21, aruncatoare 120mm — 12, tunuri usoare — 8, obuziere usoare — 1, tunuri a.t — 24.
Div.2 munte : of — 240, s.of — 121, trupa — 6083; automate — 526, pu.mitr — 240, mitr — 25, mitr.a.a — 2, aruncatoare 60mm — 17, aruncatoare 81mm — 20, aruncatoare 120mm — 10, tunuri usoare — 5, obuziere usoare — 1, tunuri a.t — 4.
Corpul 4 Armata, în compunere Div. 2, 4, 5 si 15 inf.
Corpul se afla în subordinea operativa a Cd-tului C.75 tragatori.
Div.2 inf : of — 276, s.of — 265, trupa — 6864; automate — 180, p.m — 221, mitr — 48, mitr.a.a — 15, aruncatoare 60mm — 27, aruncatoare 81mm — 12, aruncatoare 120mm — 6, tunuri usoare — 4, obuziere usoare — 1, tunuri a.t — 13.
Div.4 inf : of — 193, s.of 178, trupa — 4025; automate — 102, pu.mitr — 138, mitr — 29, mitr.a.a — 4, aruncatoare 60mm — 30, aruncatoare 81mm — 23, aruncatoare 120mm — 36, tunuri usoare — 4, obuziere usoare — 2, tunuri a.t — 3.
Div.5 inf : of — 195, s.of 162, trupa — 5288; automate — 148, pu.mitr — 154, mitr — 15, mitr.a.a — 9, aruncatoare 60mm — 4, aruncatoare 120mm — 6, tunuri usoare — 6, obuziere usoare — 4, tunuri a.t — 4.
Div.15 inf : of — 312, s.of — 303, trupa — 5270; automate — 132, pu.mitr — 213, mitr — 27, mitr.a.a — 9, aruncatoare 60mm — 45, aruncatoare 81mm — 21, aruncatoare 120mm — 12, tunuri usoare — 6, obuziere usoare — 5, tunuri a.t — 7.
Corpul 1 aviatie român :
Grupul 2 vânatoare - 21 x IAR-81
Grupul 6 vânatoare - 16 x IAR-81
Grupul 9 vânatoare - 18 x Me-109
Grupul 5 bombardiere - 10 x Ju-88, 7 x He-111
Grupul 8 asalt - 16 x Hs-129, 10 x Ju-87
Escadrila 11 cercetare - 9 x IAR-39
Escadrila 12 cercetare - 6 x IAR-39
Total - 113 avioane, toate în stare buna.
Date obtinute de la SMG român, exactitatea nu se garanteaza, deoarece SMG nu ia date de la trupe în mod regulat.
M. Zaharov, N. Pavlovski

TzAMO RF, Fond 240, Opis 2769, Dosar 172, p. 845-856.

Posted by: Petre November 07, 2021 04:58 am
Source https://historyrussia.org/
Rumynskaia Armia

Ordinul Comandantului Gruparii de trupe ale Armatei Rosii pentru Comandantul Armatei 4 române
8 sept. 1944.
Prin dispozitia Comandamentului Suprem al Armatei Rosii, începând cu 24.00 7.9.44 Armata 4 rom cu întregul efectiv mi se subordoneaza d.p.d.v operativ mie.
Ordon :
1. A.4 rom continua sa mentina pozitiile ocupate si nu permite inamicului sa patrunda spre Sibiu si Sighisoara. Aveti în vedere actiuni ofensive decisive împreuna cu unitatile Armatei Rosii prin iesirea lor pe frontul ocupat de A.4 rom (orientativ, 11-12.9.44).
2. Începând cu 8.9.44 îmi trimiteti prin reprezentantul meu, gen.maior Sherestiuk rapoarte de lupta si copii ale ordinelor si dispozitiunilor date.
Gen.locot. S. Trofimenko
TzAMO RF, Fond 381, Opis 8378, Dosar 314, p. 2.


Ordinul Comandantului Gruparii de trupe ale Armatei Rosii pentru Comandantul Armatei 4 române
12 sept. 1944.
La sfârsitul zilei de 12.9.44, trupele încredintate mie ies pe aliniamentul Tg. Mures, Ocna Muresului, Cetea, de unde vor trece la ofensiva pe directia nord-vest.
Ordon :
La sfârsitul zilei de 13.9.44 adunati gruparea de lovire a armatei încredintate Dvs (Doua corpuri compuse din Div. 9 si 3 inf, 8 si 1 cav, Div.1 munte si Gr.gen. Niculescu) în raionul Reghin, Sânmartinu-de-Câmpie, Tg. Mures, de unde în dimineata de 14.9.44 treceti la ofensiva pe directia generala Bistrita, cu misiunea – la sfârsitul zilei de 14.9.44 cuceriti aliniamentul (?)Feluhaza, Sofalva, Lekence, Buza si cu o divizie de cavalerie cuceriti Bistrita si la sfârsitul zilei de 15.9.44 cuceriti aliniamentul Borgo, Salva, Dej, taind calea inamicului care se retrage pe directia vest în fata unitatilor Armatei Rosii care ataca dinspre est si sud est. C.6 A teritorial, dupa trecerea prin unitatilor Armatei Rosii prin dispozitivul lui, se aduna si se trimite pe directia Turda. Div.2 munte ataca împreuna cu unitatile Armatei Rosii pe directia Huedin, asigurând flancu stâng.
Prezentati Hotarârea Dvs si ordinele dispozitiunilor date la 8.00 12.9.44.
Cd-tul trupelor Gr. Arm.
Gen.locot. S. Trofimenko
Membru Cons. Mil.
Gen.maior Sevastianov
TzAMO RF, Fond 240, Opis 2779, Dosar 891, p. 109.


Ordinul Cdomandantului Frontului 2 Ucrainean
30 sept. 1944.
În legatura cu iesirea unitatilor C.31 tragatori / A.46 în raionul Jasha Tomici(Modos), ordon :
1. Cdm. A.53 de la 24.00 1 oct. 1944 preda în subordinea operativa a Cdm. A.46 unitatile A.1 rom – Div.9 cav, Div.19 inf, Div.14 inf, aflate pe aliniamentul : Parta, Cebza, r. Timis, Gad, Giera, Tolvadia(Livezile), Deta, precum si Bg.19 inf.
2. Cdm. A.46 stabileste legatura cu St.maj A.1 rom la Lugoj, îl trimite acolo pentru legatura pe loctiitor.
3. Confirmati de primire. Raportati de executare.
Malinovski, Susaikov, Zaharov
TzAMO RF, Fond 240, Opis 2769, Dosar 180, p. 49-50.

Posted by: Petre November 08, 2021 06:47 am
Source https://historyrussia.org/
Rumynskaia Armia

Din raportul Comandamentului A.46 sov catre Cd-tul Frontului 2 Ucrainean
2 oct. 1944.
În baza telegramei Dvs. din 29.9.44 am luat în primire Corpul 4 Armata rom, compus din 4 divizii de infanterie (2, 4, 5 si 15) ....
Raportez ca efectivul si dotarea diviziilor mentionate limiteaza darea oricarei misiuni de lupta complicate, si de aceea Corpul, având capacitate redusa de lupta, va fi întrebuintat pe directii de rang secundar si în principal în acoperirea flancului stâng, în lungul flv. Dunarea.
Lipsa mijloacelor de transmisiuni în cadrul Corpului complica conducerea trupelor si îngreuneaza manevra oportuna, de aceea rog sa va adresati Comandamentului român sa asigure trupele cu tipurile necesare de mijloace de transmisiuni.
La Corp exista artilerie, 30% din stat, infanteria nu este complet înzestrata cu armament personal (cca. 25% efective nu au carabine). Asigurarea cu munitii este insuficienta. Mijloacele de prot. antichimica nu exista. Trupele nu sunt asigurate cu materiale.
Pe baza celor prezentate rog indicati regulile pentru asigurarea si completarea C.4 A rom cu toate felurile de armament, mijloace de transmisiuni si drepturi materiale.
Cd-tul trupelor A.46, gen.locot Shlemin
Membru Cons. Militar, gen.maior garda Konovalov
Sef Stat-major, gen.maior Birman
TzAMO RF, Fond 240, Opis 2779, Dosar 954, p. 18-19.


Ordinul Comandamentului Gruparii de trupe sovietice pentru Cd-tul Armatei 1 rom
5 oct. 1944.
Ordon :
1. În conformitate cu indicatiile Maresalului Malinovski, Div.1 inf si Div.1 cav rom începând cu 18.00 5.10.44 se predau în subordinea operativa a Grupului gen. Pliev.
2. Pâna la primirea ordinelor de la gen. Pliev, aceste divizii mentin ferm aliniamentul : (excl.) Talpos, Tamasda, Kamenfok.
Raportati de executare.
Cdt. A.53, gen.locot. Managarov
Membru Cons. Militar, gen.maior Gorohov
Sef St.major, gen.maior Iakovlev
TzAMO RF, Fond 409, Opis 10057, Dosar 336, p. 166.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)