Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
WorldWar2.ro Forum > Romania in World War II 1941-1945 > 71. Marshal’s Arresting


Posted by: dragos February 18, 2007 04:34 pm
by dr. Florin Constantiniu

In the afternoon of August 23, 1944, between 16.10 and 16.58 p.m, in the Yellow Saloon of the New House (the Royal residence, sited behind the Royal Palace, which was to be destroyed in short time by the German bombings) took place the final discussion (which was to become a confrontation of two strategies) between Marshal Ion Antonescu and King Mihai I.

The military-political scenario of Ion Antonescu consisted in a resistance in the fortified alignment Focsani-famoloasa-Braila, with the view that Romania shouldn't negotiate under the ressure of the events (the front's breaking), discussions with Germany (Hitler), aiming to fulfil - in circumstances which were to be compatible with the military code of honour — the detachment from the Reich and, also, negotiations with the British-American representatives, for assuring a British-American military presence in the moment when Romania was to be occu-pied by the Red Army. We have to remind here that, during the negotiations between Romanians and Soviets at Stockholm, Moscow has given better truce's terms to Marshal than the opposition had already obtained: the Romanian Government disposed of a 15 days term to find a suitable form to re-establish its relations with the Reich and also had the promise that the Soviet Union would leave a zone free of Soviet troops, within the limits of which the Romanian Government's residence was to be placed.

King Mihai I and the opposition, coalesced in the National Democratic Bloc, were favourable to an immediate concluding of the truce, with the view to avoid the transformation of the country into a theatre of war, with all the terrible consequences well-known; heavy losses, both human and material.

Both the King and the opposition were convinced that as soon as Romania will announce the cease of its collaboration with the German Reich and its joining the United Nations Coalition, both Soviets and British-Americans would adopt a friendly attitude in Romania's respect.

In the afternoon of August 23, Marshal had a talk with Gheorghe Bratianu, during which his interlocutor promised that he'll bring, before Marshal's audience at the Royal Palace, a letter signed by all political parties' leaders, containing their approval for the concluding of the truce by Marshal Antonescu, in the known conditions. Gheorghe Bratianu came back at 15.00 p.m., whitout this letter; all he brought was a verbal agreement. At Marshal's trial, Iuliu Maniu was to deny that ever had he spoke with Gheorghe Bratianu about such a letter.

During his audience, the King asked the Marshal to conclude immediately the truce; Ion Antonescu retorted he wanted to have, before that, discussions with the Germans, as he had previously planned his meetings with Clodius and Killinger. The Sovereign left the room to take the advice of his counsellors. General Aurel Aldea said to the King that he should never again permitt Marshal Antonescu to leave the Royal Palace, because if the Germans - respectively, Hitler - found out that both King and political parties, and even Marshal Antonescu want to conclude a truce, then the Fiihrer would eliminate them all and that he would set up in Bucharest a new Government led by Horia Sima which was to continue on the fight on Germany's side.

General Aldea's allegation was well-founded. Any previous discussions with the Germans about a Romanian truce would have meant a warning, which would have permitted the Reich to make ready its riposte. Hitler did not conceive to abandon Romania's area, with its two strategic alignments - Focsani-Namoloasa-Braila and the Carpathian Mountains - and with its oil resources. The Directives given by Hitler between August 23-29 constituted another prove of his efforts to maintain the Romanian area under his control, even in the restrained space within the Carpathian Mountains chain (the Directive from August 29) in case he would have lost "Focsani Gate".

Marshal Antonescu's mistake was that he believed he was obliged to have Hitler's approval for the concluding of the truce. The spirit of the military honour is worth being appreciated, but the raison d'Etat has also its exigences, which stand on an upper level than the ethical one. The error he had made when he put ethics before politics determined Marshal Ion Antonescu's arresting.Posted by: Petre December 06, 2015 07:42 pm
A news release from 2013 :
http://www.george-damian.ro/dialogul-dintre-regele-mihai-si-maresalul-ion-antonescu-din-23-august-1944-4839.html

And from (e) Book : Lev Sotskov, The Operation code-name “Tarantella”.
Declassified archive of the Russian Foreign Inteligence Service
Chapter : King Michael
It seems to be a shortened version, with some drafting errors. I wonder how it appears the text in english.

Ce discuţie a avut loc între Mihai şi Mareşal, a devenit cunoscut puţin mai târziu. Ea a fost consemnată din precauţie şi la un moment dat a fost făcută publică la Bucureşti. Cităm stenograma din documentul Statului major principal al trupelor aliate «Buletinul bilunar rezumativ pe probleme de informaţii ( ? ) № 3» :
Antonescu. Majestatea Voastră ?
Regele. Domnilor, n-avem timp de pierdut. Aţi adus ţara, în ciuda numeroaselor mele intervenţii, într-o situaţie din care mai poate fi salvată doar prin încheierea imediată a acţiunilor militare şi expulzarea germanilor.
Antonescu. Majestatea Ta greşeşte.
Regele. Te rog întâi să înveţi să vorbeşti politicos. Ce înseamnă «Majestatea Ta»?
Antonescu. Majestatea Ta ...
Regele. Maj. Voastră!
Antonescu. Dacă aşa doriţi, să fie Maj. Voastră.
Regele. Nu este o dorinţă, aşa trebuie să fie.
Antonescu. Astăzi sunteţi nervos.
Regele. Da, pentru că nu aţi venit când am trimis după Dvs. azi dimineaţă. Vă interzic să vă asumaţi drepturile persoanei mele. Să nu credeţi că voi pemite uzurparea prerogativelor mele şi că voi privi liniştit la distrugerea ţării male?
Antonescu. Dar cine o distruge ?
Regele. Voi toţi !
Antonescu. Vreau să spun că greşiţi dacă gândiţi că un armistiţiu poate salva ţara.
Regele. Nu v-am cerut observaţiile şi nici părerile. Am trimis după Dvs pentru că vreau să trimiteţi de la ... această telegramă privind încetarea acţiunilor militare.
Antonescu. Citiţi-o D-le Antonescu (omonimul – notă în transcriere) şi spuneţi-mi dacă ar putea Mareşalul să trimită o aşa telegramă ?
Mihail ... (lipsă text).
Antonescu. Cine a întocmit-o ?
Regele. Asta nu vă priveşte. Dacă n-o daţi Dvs, atunci o voi face eu ! Antonescu. Cum vă puteţi imagina că Mareşalul îi trădează pe aliaţii germani şi se aruncă în braţele ruşilor ?
Regele. Cine trădează, Dvs sau nemţii ? Dvs aţi garantat graniţele Germaniei sau Germania pe cele româneşti ? Unde e garanţia ? Pe Milcov, pe Argeş sau pe Olt ?
Antonescu. Nu sunt surd, nu trebuie să strigaţi.
Regele. Ba nu, sunteţi surd, altfel aţi fi auzit vocea ţării. Scurt, trimiteţi telegrama sau nu ?
Antonescu. Nu, în forma asta nu.
Regele. Dar cum ?
Antonescu. Mai întâi trebuie să iau legătura cu nemţii.
Regele. Aici ne târguim, D-le Antonescu. Vreau să salvez ţara şi nimeni şi nimic nu-mi poate sta împotrivă.
Antonescu. Maj. Voastră este tânăr şi fără experienţă.
Regele. Vă înşelaţi...
Antonescu. Nu puteţi să dispuneţi de ţară, dacă ...
Regele. Sunt Capul armatei şi am dat deja ordinele mele !
Antonescu. Ce fel de ordine ? Înţelege oare Maj. Ta că poţi pierde tronul ? Regele. Credeţi oare că mai aveţi vre-un fel de autoritate să daţi ordine aici ? Vă alăturaţi cumva D-le Mihail Antonescu, şefului Dvs ?
Мihail ...
Antonescu. Maj. Voastră comite o greşeală şi acţionează neînţelept dacă îl judecă astfel pe Mareşal.
Regele. Trimiteţi telegrama sau nu ?
Мihail. Mareşalul trebuie să hotărască.
Regele. Acum şi de aici înainte eu voi hotărâ. V-am dat posibilitatea să vă salvaţi. Chiar am vrut să vă dau adăpost aici. Acum vi-l dau la închisoare. Domnilor ! Sunteţi Arestaţi.
Antonescu. Cum? Mareşalul ţării !
Regele. Luaţi-l. Invitaţi-l pe gen. Sănătescu».

Posted by: Petre March 13, 2016 09:13 am
File for sharing : https://drive.google.com/file/d/0B68uosJRhNTtcE5BVDF4VGFhZ2M/view?usp=sharing

Posted by: ocoleanui March 14, 2016 08:53 am
Soviet lies

Întrebare: Ce regim a fost instituit în aceste lagăre ?

Răspuns: Trebuie spus că regimul era foarte dur. În toate lagărele, cum

mi s-a raportat, s-a observat o mortalitate ridicată din cauza hranei insufi-
ciente şi diferitelor feluri de boli epidemice, din lipsa de personal medical.

Întrebare: Crimele voastre faŃă de poporul sovietic nu s-au limitat nici pe

departe la astea. RelataŃi despre alte fapte criminale, săvârşite din ordinele

Dvs în teritoriul sovietic ocupat.

Răspuns: Recunosc că am dat şi alte ordine asemănătoare.

Întrebare: Iar asta înseamnă că Dvs evident aŃi autorizat jefuirea masivă a

bunurilor sovietice de către autorităŃile de ocupaŃie.

Răspuns: Da, sunt vinovat pentru asta.

Posted by: Petre January 17, 2017 05:27 pm
Source, Net (rus) - Istoriceskie materialy ( istmat.info )
Curious german document. For some, it can be fun

Note on the disscution of Doktor C.Clodius with the King of Romania, of aug.23rd, 1944

La orele 21 Dl. ambasador a mers la Palat, unde a fost primit de Rege, noul PM gen. Sănătescu şi noul MAE Niculescu-Buzeşti. (ca translator era prezent Mocsony-Stârcea).
Dl. ambasador i-a solicitat regelui lămuriri referitoare la situaţie, legat de informaţiile că mareşalul Antonescu se află la Palat în stare de arest.
Regele a declarat că mareşalul Antonescu i-a prezentat de mai multe ori demisia, pe care Regele a refuzat-o până acum. În discuţiile cu Dl. Clodius, mareşalul şi Mihai Antonescu îi dătuseră de înţeles despre fragilitatea situaţiei şi urmările care decurg de aici pentru ei. Azi mareşalul i-a declarat Regelui că se retrage, chiar dacă Regele nu-i primeşte demisia. După asta Regele s-a simţit obligat, având în vedere situaţia grea în care se află ţara şi a primit demisia mareşalului.
La întrebarea unde se află mareşalul, a fost primit răspuns că acesta a ieşit deja împreună cu M. Antonescu, între 18.10 şi 18.30. E foarte posibil că a fost aici şi gen. Vasiliu şi că domnii sunt la el.
Mai departe ambasadorul a declarat că guvernul român face un joc periculos. Germanii vor lupta până la ultimul om. La aceasta Regele a replicat că este treaba guvernului român suveran să hotărască soarta ţării. Germanii nu pot avea nici cel mai mic motiv să se împotrivească pe motivul că românii vor lupta contra lor. Guvernul va purta discuţii cu toţi, de asemenea cu ruşii, dar nu acceptă nici un fel de condiţii nefavorabile şi, în primul rând, posibilitatea să trebuiască să lupte contra germanilor.
În încheiere Regele a declarat că guvernul este gata să coopereze cu germanii, la care ambasadorul a insistat din nou că acum ruşii ocupă România, deoarece aşa au făcut şi în alte situaţii, în ciuda promisiunilor total contrare.
Niculescu-Buzeşti în răspuns la aceasta a dat de înţeles că nici în alte circumstanţe situaţia nu putea fi altfel. Dl. ambasador a primit această declaraţie cu o mină dispreţuitoare.
La întrebarea dacă Dl. ambasador mai are vre-o solicitare, acesta din urmă a răspuns negativ şi, fără a-şi lua la revedere de la «guvern», a părăsit Palatul după cca. 15 min.
23 aug.1944, Bukarest

Posted by: adicontakt January 17, 2017 06:16 pm
"Guvernul va purta discuţii cu toţi, de asemenea cu ruşii, dar nu acceptă nici un fel de condiţii nefavorabile " laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Posted by: Petre February 09, 2017 08:37 am
blink.gif All ( romanian )sources state the disscution was von Killinger - King Michael.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)